1,2,3,…

1, 2, 3…
หนึ่ง, สอง, สาม
ลำดับและการนับอันเป็นจุดเริ่มต้นของหลากสิ่งหลายอย่างในชีวิตถูกเลือกให้เป็นชื่อของการแสดงงานร่วมกันครั้งแรกของพิม สุทธิคำ วิทมน นิวัติชัย จุฑามาศ ตั้งสันติกุล และอาพร พลานุเวช คนสี่คนกับเรื่องเล่ามุมสะท้อนของ ‘งานบ้าน’ จุดเริ่มต้นเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดในทุกวันของชีวิตแม่ (และลูก) บ้าน

ที่ RMA Institute วันที่ 12 พฤษภาคม เวลา 17.00 – 20.30น.    ถึงวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 19.00 น.

1,2,3…
One, two, three is the usual order that signifies the beginning of many things in everyone’s lives. It is the title of the first group exhibition by Pim Sudhikam, Wittamon Niwattichai, Juthamas Tangsantikul and Apon Palanuwech. As mothers, daughters and a son, each of us reflects on our ‘chores’, how housework forms the basis of our fragmented everyday lives … where the beginning seems to have no end.

At RMA Institute 12th May (5pm – 8.30pm) – 6th June 2012

  

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus